Kurtso hasierako informazioa

2021-2022

Irakasleak: Klaustroa 2021eko irailaren 1ean goizeko 10.00etan

Ikasleak/Alumnado:

  • Ikasle guztien aurkezpena irailaren 8an izango da / La presentación de todo el alumnado será el día 8 de setiembre

Informazioa aldatu/eguneratu ahala bai webgune eta bai ikasgunea/SMS bidez jakinaraziko da. / Si hubiese cambios en la información se publicará tanto en la web como en ikasgunea/via SMS.


protokoloa.pdf