Orientazioa

Orientazio Bilerak 2024/2025 - Reuniones de Orientación 2024/2025

Departamendu hau Pedagogia Terapeutiko irakasleek, Hezitzaileak, Curriculum Anitzeko taldeetako irakasleek eta Hezkuntza-Orientabide espezialitateko irakasleak osatzen dute.
Orientatzailearen egitekoak, besteak beste, honakoak dira:
Irakasle-tutoreari laguntza eskaini eta aholkatu tutoretza lanetan eta gurasoekiko harremanetan.Ikasle taldeetan gerta daitezkeen arazoak bideratzeko estrategiak diseinatu.Hezkuntza Premia bereziak dituzten ikasleak aztertu, zein laguntza mota eskainiko zaion erabaki (curriculum arlokoa, nahiz psikologikoa) eta laguntza hori bideratzeko ditugun baliabideak kudeatu.Orientazio departamendua koordinatu.Zailtasun akademikoak zein pertsonalak adierazten dituzten ikasleen egoerak , irakasle-tutorearekin batera aztertu eta egokiak izan daitezkeen erabakiak hartu.Orientabide akademiko eta lanekoa.Gurasoekiko arreta.
 (orientaurbi@urbibas.org)
Este departamento lo conforman los profesores y profesoras responsables de los Grupos de Diversificación Curricular, la orientadora, los profesores y profesoras de Pedagogía Terapéutica y las educadoras.
Las funciones de la orientadora son las siguientes:Prestar ayuda al profesor o profesora tutor@ y asesorarle en su trabajo de tutoría y atención a los padres y a las madres.Diseñar estrategias para solucionar posibles problemas que puedan surgir en los grupos.Analizar la situación del alumnado con necesidades educativas especiales, decidir que tipo de ayuda les conviene ( tanto a nivel curricular como psicológica) y gestionar los recursos para proporcionar esa ayuda.Coordinar el departamento de Orientación.Analizar junto con el profesor o profesora tutor@ la situación del alumnado con dificultades académicas o personales, y tomar decisiones adecuadas para cada situación .Responsabilizarse de la orientación académica y profesional.Atender a las familias. 
  (orientaurbi@urbibas.org)

Informazioa